Omvårdnads- och forskningsfonden

Vid repskapet 2022 beslöt Reumatikerdistriktet Jönköpings län, att lägga ned fonden.
Det kapital som fonden hade, överförs till Reumatikerförbundets forskningsfond.
Orsaken till detta är att inga ansökningar om forskningsmedel inkommit på många år,
då är det mera lämpligt att Reumatikerförbundets forskningsfonds styrelse får detta tillskott till deras fond,
att med bredare kompetens dela ut forskningsmedel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.