Omvårdnads- och forskningsfonden

Reumatikerdistriktet Jönköpings omvårdnads- och forskningsfond bildades vid distriktets representantskap/årsmöte 1994.

Fondens syfte är att uppmuntra och främja omvårdnadsforskning och utvecklingsarbete inom distriktets verksamhetsområde beträffande reumatiska sjukdomar.

Ansökan sänds till Reumatikerdistriktet, Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping.

Läs mer i bifogade stadgar

Eventuella gåvor till fonden mottages med tacksamhet till konto nr 8417-8, 693 332 326-0 i Swedbank.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *