Patientskolor

Patientskolor är en mötesplats där Primärvården och lokala informatörer från Reumatikerföreningarna underlättar för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi att träffas.

2017 medverkade informatörerna på 13 patientskolor i länet.

I träff för distriktens informatörer den 3-4 maj deltog Marianne Johansson och Kristina Johansson.